Doanh nghiệp muốn quảng cáo trên biển hiệu cần có điều kiện gì?

mlawkey

Doanh nhân
Sau khi thành lập công ty, để mọi người biết đến doanh nghiệp thì chủ doanh nghiệp cần phải làm quảng cáo cho doanh nghiệp đó. Bài viết sau đây,Công ty luật Lawkey sẽ tư vấn cho các bạn về quy định về quảng cáo trên biển hiệu của doanh nghiệp.
Khi thực hiện việc quảng cáo thông qua biển hiệu thì cần đáp ứng được những nội dung như sau đầu tiên cần có tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chủ quản, tên nơi sản xuất sản phẩm, hàng hóa, kinh doanh theo đúng giấy chứng nhận đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, Ngoài ra trên biển hiệu quảng cáo cần có đầy đủ địa chỉ công ty và nghi số điện thoại liên lệ với cơ quan chủ quản.
Bên cạnh đó khung biển hiệu thực hiện việc quảng cáo phải đáp ứng theo quy định như đối với biển hiệu theo chiều ngang thì chiều cao tối đa đối với biển hiệu không được vượt quá hai mét và chiều dài tối đa theo chiều ngang của nhà. Còn đối với biển hiệu mà được thiết kế theo chiều dọc thì chiều ngang không được quá một mét, chiều cao tối đa là bốn mét, tuy nhiên không được quá chiều của tầng nhà tại vị trí dặt biển hiệu. Đặc biệt biển hiệu quảng cáo không được che lối dùng để thoát hiểm, đường cứu hỏa hay cái biển hiệu quảng cáo đó vượt ra ngoài vỉa hè, làm ảnh hưởng đến giao thông công cộng đi lại
Quảng cáo bằng biển hiệu có thể thực hiện thông qua hình thức sau như hộp đèn, biển hoặc là bảng ..hay là các hình thưc khác tùy theo cá nhân, tổ chức thực hiện và phù hợp với mục đích của mình.
Khi thực hiện việc quảng cáo thông qua biển hiệu thì cũng cần đảm bảo được mỹ quan của biển hiệu, biển hiệu quảng cáo chỉ được đặt sát cổng, nơi kinh doanh hay hay là trước mặt trụ sở của tổ chức, cá nhân, tại cổng cơ quan, tổ chức hay cá nhân chỉ được phép đặt một biển hiệu quảng cáo, tại nơi kinh doanh hay tại trụ sở chỉ được đặt tối đa hai biển hiệu dọc và một biển hiệu ngang.
Thực hiện việc quảng cáo dù là độc lập hay là gắn với công trình xây dựng sẵn có thì cũng cần đặt theo đúng quy định của pháp luật và một số trường hợp theo quy đinh còn cần phải xin giấy phép lặp đặt biển hiệu quảng cáo như thực hiện việc quảng cáo đó ngoài trời mà có diện tích một bên của biển hiệu đó từ hai mươi mét vuông trở lên.
+) Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quảng cáo.
Đầu tiên phải có giấy đề nghị xin cấp giấy phép xây dưng công trình để thực hiện việc quảng cáo của cá nhân, tổ chức.
Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân có mong muốn thực hiện công trình quảng cáo.
Ngoài ra nếu thuê mặt bằng đất thì cần có hợp đồng thuê, bản sao công chứng, chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng thuê địa điểm trường hợp công trình quảng cáo gắn vơi công trình đã có sẵn.
Trong hồ sơ cần phải có bản vẽ thiết kế thể hiện được nơi mặt bằng, mặt chiều đứng của công trình, mặt cắt công trình, móng công trình có đóng dấu và chữ ký cua chủ đầu tư thực hiện công trình quảng cáo. Nếu quảng cáo biển hiệu gắn với những công trình đã có sẵn thì phải có bản vẽ biện pháp gắn với công trình đó.
+) Trình tự thủ tục xin giấy phép quảng cáo.
Nộp hồ sơ bao gồm đơn đề nghị cấp giáy phép cho cơ quan có thẩm quyền, trường hợp công trình quảng cáo nằm trong ku quy hoạch thì phải được tỉnh chấp thuận thì mới thực hiện việc quảng cáo được, sau khi nộp hồ sơ hợp lệ thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong vòng mười lăm ngày phải thực hiện cấp giấy phep quảng cáo nếu không được thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 
Top