Cảm Biến Turck Việt Nam

khangnguyen94

Doanh nhân
Cảm Biến Turck Việt Nam phát hiện phôi gia công quang học. OMRON cung cấp nhiều loại Cảm biến, bao gồm Cảm biến nhiệt độ Turck, Cảm biến Turck Việt Nam, Sensor Turck Việt Nam, Đại Lý Turck Việt Nam, Nhà cung cấp Turck Việt Nam, Nhà phân phối Turck Việt Nam, Turck Việt Nam.

Cảm Biến Turck phát hiện áp suất của chất lỏng và chất khí, và Cảm biến nhiệt độ Turck phát hiện tốc độ dòng chảy của chất lỏng.

Cảm biến giám sát tình trạng bao gồm cảm biến và bộ khuếch đại. Các cảm biến liên tục hình dung "tình trạng sức khỏe" của các cơ sở và thiết bị và phát hiện các dấu hiệu bất thường. Bộ khuếch đại dễ dàng kết nối các cảm biến tương tự khác nhau để theo dõi tình trạng.

Sản phẩm
Turck Việt nam:
Mr. Dũng – 0888.771.089
Email: sale1@khangnguyenco.com

Sensor
Identification
Connectivity
Fieldbus Technology
Interface Technology
Machine Safety
Industrial Controls
Power Supplies
LED Technology
Đây là model của sản phẩm:
Type: BI1-EG05-AP6X-V1331
Type: BI1-EG05-AP6X
Type: BI15-CP40-FZ3X2
Type: BI15U-CP40-AP6X2
Type: BI20U-CK40-VP4X2-H1141
Type: BI20U-CP40-VP4X2
Type: BI30U-CK40-AP6X2-H1141 W/BS 4
Type: BI50U-Q80-AP6X2-H1141
Type: BI8U-EM18MWD-VP44X-H1141
Type: BI8U-EM18WD-AP6X-H1141
Type: NI35-CP40-FZ3X2
Type: NI35-CP40-VP4X2
Type: NI40U-CP40-AP6X2
Type: NI50U-CK40-AP6X2-H1141
Type: NI50U-CK40-VP4X2-H1141
Type: NI50U-CK40-VP4X2-H1141/3GD
Type: NI50U-CP40-VP4X2
Type: NI75U-CP80-VP4X2
Type: NI75U-Q80-AP6X2-H1141
Type: BI1-EH04-AP6X-V1331
Type: BI1-EH04-RP6X
Type: BI1.5-EG08K-AN6X-H1341
Type: BI10-M30E-VP4X-H1141
Type: BI10-Q14-Y1X
Type: BI15-CK40-AP6X2-H1141
Type: BI15-CK40-Y1X-H1141
Type: BI15-CP40-AD4X/S10
Type: BI15-CP40-AN6X2
Type: BI15-CP40-AN6X2/S10-S97
Type: BI15-CP40-AP6X2-H1141
Type: BI15-CP40-AP6X2
Type: BI15-CP40-FDZ30X2/ S97-S10
Type: Bi15-CP40-FDZ30X2
Type: BI15-CP40-FZ3X2/F2-S10
Type: BI15-CP40-FZ3X2
Type: BI15-CP40-FZ3X2/S97
Type: BI15-CP40-FZ3X2/S100
Type: BI15-CP40-LIU
Type: BI15-CP40-VDZ3X2
Type: BI15U-CK40-AN6X2-H1141
Type: BI15U-CK40-ADZ30X2-B3131
Type: Bi15U-CK40-AD4X-H1144
Type: BI15-CP40-Y1X/S10
Type: BI15-CP40-Y1X
Type: BI15-CP40-VP4X2/S100
Type: BI15-CP40-VP4X2
Type: BI15-CP40-VN4X2/S97
Type: BI15-CP40-VN4X2/S100
Type: BI15-CP40-VN4X2/S10
Type: BI15U-CK40-AP6X2-H1141 W/BS2.1
Type: BI15U-CK40-VP4X2-H1141
Type: BI15U-CP40-AN6X2
Type: BI15U-CP40-AP6X2/S10
Type: Bi15U-CP40-FDZ30X2
Type: BI15U-CP40-VN4X2
Type: BI2-EH6.5-AN6X
Type: BI2-G08-AN6X-H1341
Type: Bi2-G08-AP6X-V1131
Type: BI2-M08-AP6X
Type: BI2-M12-LIU-H1141
Type: BI2-Q10S-VP6X
Type: BI2-Q10S-Y1X
Type: BI20-CP40-FZ3X2
Type: BI20-CP40-VN4X2
Type: BI20-CP40-VP4X2-H1141
Type: BI20-CP40-VP4X2/S10
Type: BI20U-CK40-AN6X2-H1141 W/BS2.1
Type: BI20U-CK40-RP6X2-H1143 W/BS2.1
Type: BI3U-M12-AP6X-H1141
Type: BI3U-EM08-AP6X-V1131
Type: BI30U-CP40-AP6X2
Type: BI30U-CP40-AP6X2
Type: BI30U-CP40-AN6X2
Type: BI30U-CK40-VP4X2-H1141
Type: BI30U-CK40-AN6X2-H1141
Type: BI20U-M30-AP6X-H1141
Type: BI20U-CP40-AP6X2
Type: BI20U-CP40-AP6X2
Type: Bi40-Q80-2LU-H1141/S950
Type: BI5-EM18-Y1X-H1141
Type: Bi5-G18K-RP6X-H1141
Type: BI5-Q08-AD4X/S34
Type: Bi50-Q80-ADZ30X2-B1131
Type: BI50-Q80-Y1X
Type: BI50R-Q80-2LU-H1141/S950
Type: BI50R-Q80-AP6X2-H1141
Type: BI50U-Q80-AN6X2-H1141
 
Top