Việt Nam Cách khắc phục lỗi phông chữ trong phần mềm HTKK 3.3.8

Linhhh00

Doanh nhân
1. Phần mềm kê khai thuế HTKK 3.3.8
Ngày 12/08/2016 Tổng cục Thuế thông tin về việc nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.3.8, áp dụng Khai thuế qua mạng (HTKK) phiên bản 3.2.0 đáp ứng nghị quyết số 1084/2015/UBTVQH13 ngày 10/12/2015 của UBTVQH về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên; Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/04/2016 của Quốc Hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật quản lý thuế và 1 số đề nghị nghiệp vụ khác.
học kế toán ở đâu tốt nhất
Để đáp ứng Nghị quyết số 1084/2015/UBTVQH13 ngày 10/12/2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên, Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/04/2016 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật quản lý thuế và 1 số đề nghị nghiệp vụ khác, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.3.8, vận dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.2.0, cụ thể như sau:

Cập nhật danh mục biểu thuế tài nguyên theo Nghị quyết số 1084/2015/ UBTVQH13 ngày 10/12/2015 của UBTVQH.
Cập nhật danh mục biểu thuế tiêu thụ đặc trưng theo Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/04/2016 của Quốc Hội.
Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai thuế TTĐB (mẫu 01/TTĐB), trong đó:
+ Hết hiệu lực tờ khai thuế TTĐB (mẫu 01/TTĐB) ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

+ Hỗ trợ kê khai tờ khai thuế TTĐB (mẫu 01/TTĐB) ban hành tất nhiên Thông tư số 195/2015/TT-BTC đối có mọi những kỳ tính thuế.

Bắt đầu từ ngày 13/08/2016, khi kê khai thuế mang tương tác đến nội dung nâng cấp nêu trên, người nộp thuế dùng những dòng biểu kê khai tại áp dụng HTKK 3.3.8, HTKK 3.2.0 thay cho các phiên bản trước đây.

2. Nội dung vận dụng kê khai thuế HTKK 3.3.8

Cập nhật danh mục biểu thuế tiêu thụ đặc thù theo Luật số 1006/2016/QH13 ngày 06/04/2016 của Quốc Hội.
Nâng cấp chức năng kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt(mẫu 01/TTĐB), trong đó:
+ Hết hiệu lực tờ khai thuế TTĐB(mẫu 01/TTĐB) ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

+ Hỗ trợ kê khai thuế TTĐB(mẫu 01/TTĐB) ban hành kèm theo Thông tư số 195/2015/TT-BTC đối có tất cả những kỳ tính thuế.

3. Lỗi phông chữ trên phần mềm HTKK 3.3.8 thường gặp:
Lỗi không gõ được tiếng Việt
Lỗi phông chữ khác nhau
Ví dụ: Dưới đây là một lỗi ko gõ được tiếng Việt trong phần mềm HTKK 3.3.84. Cách khắc phục lỗi phông chữ trên phần mềm HTKK 3.3.8:
Bước 1: Các bạn mở Unikey hoặc click chuột nên vào tượng trưng Unikey trên thanh dụng cụ sau đó tìm Bảng điều khiển…[CS+F5] màn hình hiện ra bảng điều khiển Unikey. Học kế toán ở đâu thấp tphcm
học kế toán thực hành ở đâu
Bước 2: Chọn “Mở rộng” sau đó click vào ô “Luôn tiêu dùng clipboard cho Unicode”Bước 3: Chọn “Đóng” hoặc “Thu nhỏ” là bạn đã hoàn thiện phương pháp khắc phục lỗi phông chữ.

Như vậy, chỉ mang 3 bước đơn giản các bạn đã khắc phục được lỗi phông chữ trên phần mềm HTKK 3.3.8. Sau khi thực hiện xong 3 bước này, bạn mở lại phần mềm HTKK 3.3.8 và gõ Tiếng Việt bình thường.
Ví dụ: Đây là ảnh thí dụ 1 sau khi đã được sửa. Bạn sở hữu thể gõ tiếng Việt bình thường, phần mềm hiện đúng kết quả bạn mong muốn.5. Kiểm tra và thông tin kê khai sai

Kiểm tra

Kiểm tra lỗi là bước được thực hành trước tiên trước lúc ghi, in hoặc kết xuất tờ khai. Hệ thống sẽ đánh giá xem mọi những mục cần bắt buộc nhập đã được điền thông tin chưa? Đồng thời đối chiếu kiểm tra giữa những chỉ tiêu với đúng theo quy định kê khai không? Nếu sở hữu lỗi kê khai thì vẫn được ghi nhưng ko thể in hoặc kết xuất tờ khai.

Thông báo sai

Nếu kê khai sai hệ thống sẽ thông tin có lỗi kê khai, hầu hết những ô kê khai lỗi sẽ hiển thị sở hữu nền màu hồng và với một dấu đỏ phía góc trên bên bắt buộc . Khi đưa con chuột vào dấu đỏ này hệ thống tự hiển thị nội dung lỗi và chỉ dẫn sửa. Hệ thống tự động dancing về ô bị lỗi đầu tiên. Dưới đây là 1 tỉ dụ về thông tin lỗi.

Thực hiện các bước sau đây để sửa lỗi:

- Bước 1: Đưa con chuột vào dấu màu đỏ để hệ thống hiển thị nội dung và hướng dẫn sửa lỗi
- Bước 2: Thực hiện sửa lỗi, hãy bấm F1 ví như cần chỉ dẫn chi tiết cho mục kê khai này.
- Bước 3: Bấm nút "Ghi" hoặc "In" hoặc "Kết xuất" để hệ thống kiểm tra lại dữ liệu sau lúc sửa.
- Bước 4: Lặp lại các bước từ một đến 3 cho đến khi hệ thống ko xuất hiện thông tin lỗi.
- Khi ấy với thể In hoặc kết xuất tờ khai.

Sao lưu dữ liệu
học kế toán ở đâu tốt nhất hà nội
Trong trường hợp buộc phải cài đặt lại máy tính hoặc chuyển áp dụng từ máy này sang máy khác thì sẽ xuất hiện nhu cầu chuyển dữ liệu kê khai từ nơi này sang nơi khác. Việc ấy được thực hành bằng chức năng sao lưu và phục hồi dữ liệu.
Nhập vào tên file để sao lưu (ví dụ backup). Bấm nút "Save" để thực hành sao lưu toàn bộ dữ liệu đã kê khai ra file này. Chạy chức năng "Phục hồi" để thực hành khôi phục lại dữ liệu đã sao lưu.

Phục hồi dữ liệu

Từ menu "Công cụ", tìm chức năng “Phục hồi dữ liệu”.

Tờ khai thuế được gửi tới cơ quan thuế được coi là hợp lệ khi:

+ Tờ khai được lập và in đúng dòng quy định
+ Có ghi toàn bộ các thông báo về tên, địa chỉ, mã số thuế, số điện thoại... của người nộp thuế.
+ Được người đại diện theo luật pháp của người nộp thuế ký tên và đóng dấu vào cuối của tờ khai.
+ Có tất nhiên các tài liệu, bảng kê, bảng giải trình theo chế độ quy định.
 
Top