banner quang cao

  1. THB

    Bảng giá banner trên Ý tưởng làm giàu

    BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO: Toàn bộ các vị trị quảng cáo độc quyền và cố định, không chia sẻ vị trí. Vị trí số 1: Size 728x90px - Giá 2.000.000 VND/tháng. Vị trí số 2 : Size 300x250px - Giá 500.000 VND/tháng. Vị trí số 3: Size 300x600px - Giá 1.000.000 VND/tháng. Vị trí số 4: Size 728x90px - Giá...
Top